NTfK. (1968). Nyudkommen litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 56(4), 354. https://doi.org/10.7146/ntfk.v56i4.70651