Christie, N. (1968). Langhåret livsstil. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 56(1/2), 123–136. https://doi.org/10.7146/ntfk.v56i1/2.70626