Andenæs, J., Bratholm, A., & Christie, N. (1968). Inntrykk fra kriminologi og strafferett i Sovjetunionen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 56(1/2), 105–122. https://doi.org/10.7146/ntfk.v56i1/2.70625