NTfK. (1967). Nyudkommen litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 55(4), 395. https://doi.org/10.7146/ntfk.v55i4.70618