Hurwitz, S., & Lithner, K. (1966). Litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 54(3), 199–204. https://doi.org/10.7146/ntfk.v54i3.70582