Kragh, U., & Kroon, T. (1965). Analys av identifikationsstörningar hos ett ungdomsvårdsskoleklientel genom studium av varseblivningsutvecklingen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 53(2), 135–146. https://doi.org/10.7146/ntfk.v53i2.70550