Hauge, R. (1965). Fiktivt sosialt press - en kommentar til en artikkel om gjengkriminalitet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 53(1), 48–50. https://doi.org/10.7146/ntfk.v53i1.70541