Hurwitz, S. (1960). Hjalmar Helweg 1886-1960. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 48(1), 2–3. https://doi.org/10.7146/ntfk.v48i1.70415