Hurwitz, S. (1960). Karl Schlyter 1879-1959. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 48(1), 1. https://doi.org/10.7146/ntfk.v48i1.70414