Lithner, K. (1958). Gäldenärsbrott och gäldenärsbrottslingar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 46(1), 31–38. https://doi.org/10.7146/ntfk.v46i1.70357