Johnsen, J., Hurwitz, S., & Waaben, K. (1953). Litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 41(2), 187–192. https://doi.org/10.7146/ntfk.v41i2.70332