Lous, K. (1951). Forandringer i norsk straffelov. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 39(4), 348–355. https://doi.org/10.7146/ntfk.v39i4.70282