Frey, T. S., & Forssman, H. (1951). Om elektroencefalogram hos pojkar med uppföranderubbningar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 39(1), 1–9. https://doi.org/10.7146/ntfk.v39i1.70265