Holm, C., Lindberg, O., Jukic, E., & Nylander, P.- Åke. (2014). Flera nyanser av blått. Kriminalvårdare på behandlingsavdelningar – deras beskrivningar av yrkesroller, drogbehandling och de intagna. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 101(2), 183–204. https://doi.org/10.7146/ntfk.v101i2.70166