Gröning, L. (2013). Straffrättssystemets funktion vid familjevåldsbrott mot barn: Problem, utgångspunkter, perspektiv och svar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 100(3), 369–383. https://doi.org/10.7146/ntfk.v100i3.70155