Myhrer, T.-G., Thomassen, G., & Strype, J. (2013). Visjoner, reform og realiteter: anmeldelse av og kommentarer til Verdens bedste politi. Politireformen i Danmark 2007-2011 Av Flemming Balvig, Lars Holmberg og Maria Pi Højlund Nielsen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 100(2), 272–275. https://doi.org/10.7146/ntfk.v100i2.70143