Olaussen, L. P. (2011). De nordiske rettsbevisthettsundersøkelsene - noen metodekritiske betraktninger. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 98(3), 209–227. https://doi.org/10.7146/ntfk.v98i3.70113