NTfK. (2011). Ny litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 98(1), 96. https://doi.org/10.7146/ntfk.v98i1.70108