Johansen, B. (2011). Forvaring - Fra særreaksjon og "straff" til lovens strengeste straff: Et skritt frem eller ett tilbake?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 98(1). https://doi.org/10.7146/ntfk.v98i1.70101