Johansen, P. O. (2010). I skyggen av det norske ikon. Fire eksempler på kommunal korrupsjon. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 97(1), 41–58. https://doi.org/10.7146/ntfk.v97i1.70093