Noreik, K. (1964). Rettspsykiatrisk observerte omstreifere. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 52(2/3), 136–149. https://doi.org/10.7146/ntfk.v52i2/3.138522