Hurwitz, S., Waaben, K., Christie, N., Johnsen, J., Johnsen, P., Marcus, F., & Pårud, N. (1955). Litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 43(1), 81–96. https://doi.org/10.7146/ntfk.v43i1.138016