NTfK. (1957). Nyudkommen litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 45(4), 436. https://doi.org/10.7146/ntfk.v45i4.137981