Lithner, K. (1957). Engelsk kriminologi. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 45(4), 378–381. https://doi.org/10.7146/ntfk.v45i4.137975