Hurwitz, S. (1957). Nordisk kriminalpolitik. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 45(3), 251–258. https://doi.org/10.7146/ntfk.v45i3.137936