Agge, I., Christiansen, K. O., Helasvuo, K., Waaben, K., Hurwitz, S., Pårud, N., Johnsen, J., & Aude-Hansen, C. (1956). Litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 44(4), 345–375. https://doi.org/10.7146/ntfk.v44i4.137862