NTfK. (1956). Fjerde nordiske kriminalistmøte. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 44(3), 189. https://doi.org/10.7146/ntfk.v44i3.137819