NTfK. (1955). Nyudkommen litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 43(4), 384. https://doi.org/10.7146/ntfk.v43i4.137785