NTfK. (1955). Nyudkommen litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 43(3), 288. https://doi.org/10.7146/ntfk.v43i3.137774