Parelius, N. (1955). Den norske høyesteretts straffutmålingspraksis i drapssaker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 43(3), 251–268. https://doi.org/10.7146/ntfk.v43i3.137768