Smith, J. (1955). Overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 43(3), 232–245. https://doi.org/10.7146/ntfk.v43i3.137766