Christie, N. (1955). Varetektsfangers forventninger og innstillinger til straff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 43(3), 210–232. https://doi.org/10.7146/ntfk.v43i3.137765