Löken, K. (1954). Anvendelse av subsidiær frihetsstraff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 42(4), 314–327. https://doi.org/10.7146/ntfk.v42i4.137705