Leivestad, T. (1954). Lægers taushetsplikt. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 42(4), 295–313. https://doi.org/10.7146/ntfk.v42i4.137704