NTfK. (1954). FN’s 1. verdenskongres om forebyggelse af kriminalitet og behandling af lovovertrædere. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 42(4), 293. https://doi.org/10.7146/ntfk.v42i4.137702