Andrén, F. J. B., Hurwitz, S., & Johnsen, J. (1954). Litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 42(2), 190–195. https://doi.org/10.7146/ntfk.v42i2.137685