NTfK. (1954). Nyudkommen litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 42(1), 92. https://doi.org/10.7146/ntfk.v42i1.137670