Waaben, K., Hurwitz, S., Christie, N., Hurwitz, S., & Johnsen, J. (1954). Litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 42(1), 75–92. https://doi.org/10.7146/ntfk.v42i1.137669