NTfK. (1952). Nyudkommen litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 40(2), 308. https://doi.org/10.7146/ntfk.v40i2.137642