Waaben, K., Hurwitz, S., Johnsen, J., Aude-Hansen, C., & Christiansen, K. O. (1951). Litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 39(3), 277–290. https://doi.org/10.7146/ntfk.v39i3.137629