Anttila, I. (1951). Den högre utbildningen av fångvårdstjänstemän i Finland. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 39(3), 261–264. https://doi.org/10.7146/ntfk.v39i3.137625