Bugge, K. (1951). Trondhjem Tugt- og Verkshus 1639-1814.: Et bidrag til norsk fengselsvesens historie. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 39(3), 243–260. https://doi.org/10.7146/ntfk.v39i3.137624