Honkasalo, B., Hurwitz, S., Hurwitz, S., Christensen, E., Nørvig, A. M., & Magins, F. v. (1950). Litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 38(2), 186–194. https://doi.org/10.7146/ntfk.v38i2.137616