Nilsson, H. G. (1993). Kronika från europarådet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 80(4), 314–317. https://doi.org/10.7146/ntfk.v80i4.137523