NTfK. (1991). Ny litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 78(4), 288. https://doi.org/10.7146/ntfk.v78i4.137507