Lång, K. J., Taylor, I., Aromaa, K., Nielsen, B. G., Johansen, P. O., Anttila, I., Hammerlin, Y., Hakkarainen, P., Gottlieb, P., Greve, V., Papendorf, K., Kruse, S. V., Garde, P., Wolf, P., Plum, L. M., Hedberg, G. C., Johansen, P. O., Andenæs, J., & Døllner, L. (1987). Boganmeldelser. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 74(5), 396–421. https://doi.org/10.7146/ntfk.v74i5.137485