Hakonen, K., & Kontula, O. (1988). Narkotikakontroll i Finland: Narkotikalagstiftningen, straffpraxis i narkotikasaker och narkotikabrottslighetens utveckling. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 75(3), 161–179. https://doi.org/10.7146/ntfk.v75i3.137476