Aromaa, K., Antilla, lnkeri, Järvinen, M., Tamm, D., Gam, H., Bødal, K., Bragadóttir, R., Boman, R., Stigel, O., Winsløw, J. H., Nelson, A., Wolf, P., & Justesen, S. (1988). Boganmeldelser. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 75(1), 63–80. https://doi.org/10.7146/ntfk.v75i1.137475