Brink, O., Charles, A. V., Sabroe, S., Jensen, J., & Sørensen, V. (1997). Mindre vold og hyppigere politianmeldelse: En undersøgelse der sammenligner skadestue- og retsmedicinske registreringer med politiets døgnrapporter. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 84(2), 103–114. https://doi.org/10.7146/ntfk.v84i2.137432