Nelson, A. (1987). Slag i luften mot brottsligheten?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 74(3), 193–212. https://doi.org/10.7146/ntfk.v74i3.137418